• 04 ΟΚΤ 23

    Test PRS (Polygenic Risk Score) – Εκτίμηση πολυγονιδιακού κινδύνου για συχνότερες κληρονομικές νεοπλασίες

    (Ογκολογικό panel – περιλαμβάνει κακοήθειες παχέος εντέρου, παγκρέατος, εγκεφάλου, νεφρών, προστάτη, ωοθηκών, μαστών, μελάνωμα) κόστος 150 €

    Στο Υγεία Φλώρινας-Αμυνταίου διενεργείται η εκτίμηση του Πολυγονιδιακού Κινδύνου PRS για τις πιο κοινές μορφές καρκίνου: Μαστού, Ωοθηκών, Προστάτη, Παχέος εντέρου, Παγκρέατος, Νεφρών, Εγκεφάλου και Μελάνωμα. Τα test εκτίμησης Πολυγονιδιακού Κινδύνου PRS είναι μοριακά test που εντοπίζουν στο DNA εκατοντάδες χιλιάδες έως εκατομμύρια γενετικούς πολυμορφισμούς, οι οποίοι αθροιστικά αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διάφορες κακοήθειες και χρόνιες ασθένειες.

    Η εξέταση γίνεται με απλή αιμοληψία και σε λίγες εβδομάδες ο εξεταζόμενος λαμβάνει λεπτομερή αναφορά με τα αποτελέσματα του γενετικού του ελέγχου.

    Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του DNA του εξεταζόμενου ατόμου επεξεργάζονται μέσω βιοπληροφορικής με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων και προκύπτει ένας Πολυγονιδιακός Δείκτης Κινδύνου (score) για κάθε νόσο. Ο δείκτης αυτός συγκρίνεται με το μέσο γενετικό κίνδυνο του γενικού πληθυσμού, ώστε να γνωρίζει ο εξεταζόμενος πόσο μεγαλύτερη προδιάθεση έχει να αναπτύξει τη συγκεκριμένη ασθένεια, σε σχέση με το μέσο όρο του πληθυσμού. Ειδικότερα, όσον αφορά τον καρκίνο του Μαστού, εκτός από το γενετικό ρίσκο, υπολογίζεται κι η συνολική πιθανότητα νόσησης, μέσα στα επόμενα 5 ή 10 χρόνια, αφού ληφθούν υπόψιν κι άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία, το κάπνισμα, ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η παχυσαρκία.

Photostream