ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
(Αιματολογικό,
Βιοχημικό, Ιολογικό,
Ανοσολογικό,
Μοριακός έλεγχος)
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Απόγευμα:
6:00 – 9:00
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Κολονοσκόπηση,
Γαστροσκόπηση,
Πολυπεκτομή)

Απόγευμα:
5:30 – 9:00

Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 9:00
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ –
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Ανδρική
υπογονιμότητα)
Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 9:00
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (Με Υπέρηχο) Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ

Απόγευμα:
5:30 – 9:00

Πρωί:
10:00 – 5:00
(ανά 15 μέρες)
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
– ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

(Αφαίρεση σπίλων, λιπωμάτων κ.λ.π.)

Απόγευμα:
5:30 – 9:00
(Γ. Κορωναίος)

Απόγευμα:
5:30 – 9:00
(Γ. Κορωναίος)

Πρωί:
8:00 – 2:00
(Χ. Πασίνης)
Απόγευμα:
5:30 – 9:00
(Γ. Κορωναίος)

Απόγευμα:
5:30 – 9:00
(Γ. Κορωναίος)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Απόγευμα:
5:30 – 9:00

Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 9:00