ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
(Αιματολογικό,
Βιοχημικό, Ιολογικό,
Ανοσολογικό,
Μοριακός έλεγχος)
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Κολονοσκόπηση,
Γαστροσκόπηση,
Πολυπεκτομή)
Πρωί:
9:00 – 2:00
Απόγευμα:
6:00 – 9:00
Πρωί:
8:00 – 2:00
Απόγευμα:
6:00 – 8:00
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ –
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ
(Ανδρική
υπογονιμότητα)

Απόγευμα:
3:00 – 8:00

Πρωί:
8:00 – 2:00
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (Με Υπέρηχο) Πρωί:
8:30 – 2:00
Απόγευμα:
5:30 – 8:30
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ

Απόγευμα:
3:00 – 9:00

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
– ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

(Αφαίρεση σπίλων, λιπωμάτων κ.λ.π.)

Απόγευμα:
6:00 – 8:00
(Γ. Κορωναίος)

Απόγευμα:
6:00 – 8:00
(Γ. Κορωναίος)

Απόγευμα:
6:00 – 8:00
(Γ. Κορωναίος)

Πρωί:
8:00 – 2:00
(Χ. Πασίνης)
Απόγευμα:
6:00 – 8:00
(Γ. Κορωναίος)

Απόγευμα:
6:00 – 8:00
(Γ. Κορωναίος)