• 25 ΝΟΈ 15

  Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «Yγεία Φλώρινας» κλείνει ήδη 6 μήνες λειτουργίας.
  Στις υπάρχουσες ειδικότητες, που κάλυψαν τις ανάγκες του νομού μας, έρχονται να προστεθούν ακόμη δύο:
  1) Αλλεργιολόγος, που θα εξυπηρετηθεί από την κα Βούργα Βασιλική,
  2) Γενικός Χειρουργός, που θαεξυπηρετηθεί από τον κ. Πασίνη Χρήστο.
  Οι ειδικότητες αυτές ενισχύουν και διευρύνουν το φάσμα των ειδικών νοσημάτων που ήδη αντιμετωπίζεται στο «Yγεία Φλώρινας» (Γαστρεντερολογικών, Ενδοκρινολογικών, Ουρολογικών – Ανδρολογικών, Ρευματικών – Αυτοάνοσων).
  Η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται από ένα άρτια εξοπλισμένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠYY και όλα τα λοιπά ταμεία (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΤYΠΕΤ, Τράπεζα της Ελλάδος).

  Το διαγνωστικό κέντρο «Yγεία Φλώρινας» είναι ένας υπερσύγχρονος χώρος συστέγασης των κάτωθι τμημάτων:

  • Μικροβιολογικού
   (συμβεβλημένο με ΕΟΠΥΥ και όλα τα λοιπά ταμεία)
  • Γαστρεντερολογικού
  • Ουρολογικού – Ανδρολογικού
  • Ρευματολογικού
  • Ενδοκρινολογικού
  • Αλλεργιολογικού
  • Γενικής Χειρουργικής

Photostream