• 25 ΝΟΈ 15

    Υγεία Φλώρινας – Πρόγραμμα Κλινικών Ιατρών

    Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «Yγεία Φλώρινας» κλείνει ήδη 6 μήνες λειτουργίας. Στις υπάρχουσες ειδικότητες, που κάλυψαν τις ανάγκες του νομού μας, έρχονται να προστεθούν ακόμη δύο: 1) Αλλεργιολόγος, που θα εξυπηρετηθεί από την κα Βούργα Βασιλική, 2) Γενικός Χειρουργός, που θαεξυπηρετηθεί από τον κ. Πασίνη Χρήστο. Οι ειδικότητες αυτές ενισχύουν και διευρύνουν το φάσμα των Περισσότερα →