• 26 ΜΑΪ́ 22

  Κλείνουμε τα Ιατρεία,τα Διαγνωστικά Εργαστήρια και τα Πολυϊατρεία 26-28 Μαϊου
  Ο ΕΟΠΥΥ δεν μας πληρώνει στο ακέραιο!

  Δεν ζητάμε να πληρώνουν οι ασθενείς τις εξετάσεις τους!
  Ζητάμε να τις πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ ως οφείλει και όχι εμείς!!!
  Ζητάμε την επαρκή χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας!
  Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον αφανισμό μας!
  Υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται!

  Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα για την Υγεία!

  ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Photostream